klanten – testimonials

MANAGER ADVISEUR EN COACH klanten – testimonials Lianne Smit, wethouder, gemeente Waalre: ‘Willem is betrokken, eerlijk en open in zijn benadering. Hij is een scherpe observator en maakt zaken bespreekbaar. Hij houdt gevraagd en ongevraagd een spiegel voor, waardoor hij mensen weet te raken en te bewegen. Met zijn kennis en ervaring binnen gemeentelijke organisaties,…

welkom – wederkerigheid

MANAGER ADVISEUR EN COACH Welkom – wederkerigheid Ik beschouw gemeentelijke organisaties als netwerken van wederkerigheid. Hoe gezonder de wederkerigheid, des te doeltreffender de organisatie! Mensen die werken in gemeenten moeten regelmatig en intensief samenwerken. Niet alleen met collega’s van het eigen team, maar steeds meer ook met collega’s van andere afdelingen, met vertegenwoordigers van externe…

werkwijze – gedrag

MANAGER ADVISEUR EN COACH Werkwijze – gedrag Veel managers zijn (nog steeds) geneigd hun organisatie te beschouwen als een machine waarvan alle causale verbanden tussen alle onderdelen en alle mensen exact in beeld kunnen worden gebracht. Zo weten ze immers precies aan welke knoppen ze moeten draaien om dat wat ze niet bevalt te verbeteren.…

werkwijze – veiligheid

MANAGER ADVISEUR EN COACH Werkwijze – Veiligheid Gemeenten zijn ‘ras-regelaars’. Van oudsher zijn ze gewend de samenleving te ordenen via verordeningen en beleidsregels. Dat zie je niet alleen terug in hun bedrijfsvoering, maar ook in de manier waarop ambtenaren burgers en organisaties tegemoet treden: op basis van richtlijnen en protocollen. Maar tegenwoordig moeten ambtenaren interactief werken.…

werkwijze – verbinding

MANAGER ADVISEUR EN COACH Werkwijze – Verbinding Het is belangrijk dat gemeentebestuurders en hun beleidsadviseurs een reëel beeld hebben van wat er in de uitvoering mogelijk is. Op hun beurt moeten beleidsuitvoerders zich realiseren dat politieke ambities hoog zijn. Ik breng de verschillende werkelijkheden van bestuur, beleid en uitvoering bij elkaar. Hierdoor begrijpen gemeenteraadsleden en ook…

profiel – recente publicaties

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – recente publicaties 2017 Bertels, W.P.J. Bezig zijn is gelukkig zijn. Zeilbootonderhoud als levensvervulling. Gepubliceerd op de website van de Edmund Husserl-Stichting. 2014 Bertels, W.P.J. Van overheidsdienaar tot burgerdienaar. Kanttekeningen bij sociale wijkteams. In: Sociaal Bestek, nr. 6, jrg. 76, pp 6 – 8 2014 Bertels, W.P.J., Y. Bommeljé, B. Latten en…

profiel – oudere publicaties

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – oudere publicaties 2006 Bertels, W.P.J. Recht- of doelmatigheid; sociale diensten terug naar hun oorspronkelijke taak In: Sociaal Bestek, nr. 11, jrg. 67, pp 2 – 6 2003 BBertels, W.P.J. en G. van Tiggelen Regisseren van talenten in: Sociaal Bestek, nr. 5, jrg. 65, pp 10 – 15 1998 BBertels,…

profiel – recente opdrachten

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – recente opdrachten Periode 2018 Gemeente Waalre Interim-manager afdeling Sociale Ontwikkeling en Centrum Maatschappelijke Deelname (beleid en uitvoering sociaal domein) Hogeschool van Amsterdam Docent Bestuurskunde: Lesgeven aan en begeleiden van eerste- en tweedejaarsstudenten. Periode 2017 Gemeente ‘s-Hertogenbosch Interim-hoofd afdeling Sociale Zorg (inkoop, contractbeheer & beleid voor WMO en Jeugdzorg) Cultuur geanalyseerd…

profiel – oudere opdrachten

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – Opdrachten periode 1995 – 2008 Interim beleidsadviseur nota Ouderenbeleid, gemeente Voorschoten Interim-hoofd afdeling Sociale Zaken, Arbeid en WMO, gemeente Nieuwegein Mediator, gemeente Bodegraven Onafhankelijk voorzitter Platform Leerplichtambtenaren, Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen Mediator, afdeling Burgerzaken gemeente Naarden Consultant, stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Consultant, regiokantoor Sociale Dienst Amsterdam Consultant, sector Burgerij gemeente Sint…

profiel – persoonlijk

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – persoonlijk Opleiding Ik volgde diverse cursussen, waaronder Interim-management en Conflictbemiddeling (onder andere bij Leeuwendaal en De Roo), Management voor middelgrote gemeenten (Publiek Domein, Utrecht) en Management-development (Twijnstra Gudde, Amersfoort). In 2000 volgde ik de Masterclass Interim Management van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit, Rotterdam). In 2016 nam…