MANAGER
ADVISEUR
EN COACH

profiel – recente opdrachten

Periode 2018

Gemeente Waalre
Interim-manager afdeling Sociale Ontwikkeling en Centrum Maatschappelijke Deelname (beleid en uitvoering sociaal domein)

Hogeschool van Amsterdam
Docent Bestuurskunde: Lesgeven aan en begeleiden van eerste- en tweedejaarsstudenten.

Periode 2017

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Interim-hoofd afdeling Sociale Zorg (inkoop, contractbeheer & beleid voor WMO en Jeugdzorg)
Cultuur geanalyseerd en op basis daarvan voorstellen gedaan voor verbetering.

Periode 2016

Stadsdeel Amsterdam West
Organisatieadviseur
Advies cultuurverandering en verandering bedrijfsvoering beleidsafdeling Sociaal Domein.

Periode 2015

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Beleidsadviseur WMO
Bevorderen samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, verhelderen afbakeningsvraagstukken tussen nieuwe wetten in sociaal domein, verbeteren inkoop, sturing en verantwoording van voorzieningen WMO en Jeugdzorg.

Periode 2012 – 2014

Gemeente Hilversum
Interim-hoofd Loket Wegwijs in Welzijn en Zorg
Decentralisaties sociaal domein voorbereid. Doelen van de afdeling verhelderd. Nieuwe manier van werken ingevoerd.

Periode 2012

Stadsdeel Amsterdam West
Adviseur subsidietender Maatschappelijke Dienstverlening Lid van adviescommissie Openbare aanbesteding maatschappelijke dienstverlening.

Periode 2011

Regio Noord-Veluwe (RNV)
Projectleider Alcoholontmoediging jongeren, regelgeving & handhaving
Impuls gegeven aan het gemeentelijk alcoholontmoedigingsbeleid door het tot stand brengen van aangescherpte regelgeving en effectieve handhaving.

Periode 2011

Regio Noord-Veluwe (RNV)
Interim-hoofd Bureau Leerling-zaken
Personeelsconflict opgelost, zelfvertrouwen van medewerkers hersteld, doelen van de afdeling verhelderd.

Periode 2009 – 2010

Gemeente Nieuwegein
Interim-hoofd afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
Werkprocessen van WMO, Schuldhulpverlening en Inburgering efficiënter gemaakt, gemeentelijk Klant Contact Centrum helpen vormgeven, diverse aanbestedingen (huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en schuldhulpverlening) afgerond, vertrouwen hersteld, andere manier van werken ingevoerd.