MANAGER
ADVISEUR
EN COACH

Werkwijze – Veiligheid

Gemeenten zijn ‘ras-regelaars’. Van oudsher zijn ze gewend de samenleving te ordenen via verordeningen en beleidsregels. Dat zie je niet alleen terug in hun bedrijfsvoering, maar ook in de manier waarop ambtenaren burgers en organisaties tegemoet treden: op basis van richtlijnen en protocollen. Maar tegenwoordig moeten ambtenaren interactief werken. Ze moeten faciliteren, stimuleren, regisseren en co-creëren. In plaats van overheidsdienaar moeten ze ‘burgerdienaar’ worden. En dat is spannend.

Het betekent dat vaste zekerheden verdwijnen. In plaats van te leunen op regels moeten medewerkers een beroep doen op hun alertheid, flexibiliteit en sociale vaardigheid. Het is mijn ervaring dat deze omslag vaak veel stress oplevert: onzekerheid, vrees voor verandering en angst om te falen. Medewerkers moeten sneller schakelen, meer met elkaar overleggen en zichzelf meer blootgeven. Zij moeten durven reflecteren op hun gedrag, hulp durven vragen en elkaar durven adviseren. Daarom investeer ik in een werksfeer, waarin medewerkers zich veilig voelen met dit nieuwe gedrag te experimenteren.