werkwijze – verbinding

MANAGER ADVISEUR EN COACH Werkwijze – Verbinding Het is belangrijk dat gemeentebestuurders en hun beleidsadviseurs een reëel beeld hebben van wat er in de uitvoering mogelijk is. Op hun beurt moeten beleidsuitvoerders zich realiseren dat politieke ambities hoog zijn. Ik breng de verschillende werkelijkheden van bestuur, beleid en uitvoering bij elkaar. Hierdoor begrijpen gemeenteraadsleden en ook…

profiel – recente publicaties

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – recente publicaties 2017 Bertels, W.P.J. Bezig zijn is gelukkig zijn. Zeilbootonderhoud als levensvervulling. Gepubliceerd op de website van de Edmund Husserl-Stichting. 2014 Bertels, W.P.J. Van overheidsdienaar tot burgerdienaar. Kanttekeningen bij sociale wijkteams. In: Sociaal Bestek, nr. 6, jrg. 76, pp 6 – 8 2014 Bertels, W.P.J., Y. Bommeljé, B. Latten en…