MANAGER
ADVISEUR
EN COACH

profiel – recente publicaties

2017 Bertels, W.P.J.
Bezig zijn is gelukkig zijn. Zeilbootonderhoud als levensvervulling.
Gepubliceerd op de website van de Edmund Husserl-Stichting.
2014 Bertels, W.P.J.
Van overheidsdienaar tot burgerdienaar. Kanttekeningen bij sociale wijkteams.
In: Sociaal Bestek, nr. 6, jrg. 76, pp 6 – 8
2014 Bertels, W.P.J., Y. Bommeljé, B. Latten en S. El Mansouri
Communicatie, een vak apart. Het belang van een goede uitleg bij afwijzingen en intrekkingen van WMO-voorzieningen.
In: Sociaal Bestek, nr. 2, jrg.76, pp. 17 – 19
2012 Bertels, W.P.J.
WMO-consulent in de tang.
In: Sociaal Bestek, nr. 5, jrg. 74, pp. 22 – 23
2010 Bertels, W.P.J.
Het persoonlijke is ambtelijk. Vaardigheden van de gemeentelijke consulent ‘participatie’.
In: Sociaal Bestek, nr. 10, jrg. 72, pp. 10 – 14
2009 Bertels, W.P.J. en J.J.M.L de Bekker
Het Failliet van de Wet inburgering.
In: Sociaal Bestek, nr. 10, jrg 71, pp.2 – 6
2007 Bertels, W.P.J.
Cliënt en klantmanager wederzijds afhankelijk
In: Sociaal Bestek, nr. 11, jrg 69, pp. 15 – 18
2007 Bertels, W.P.J.
Excellent leiding ontvangen; een hele kunst!
In: Sociaal Bestek, nr. 11, jrg. 68, pp 2 – 5
2003 Bertels, W.P.J.
De mythe van de maakbare samenleving
in: Sociaal Bestek, nr. 7/8, jrg. 65, pp 4 – 8