MANAGER
ADVISEUR
EN COACH

profiel – oudere publicaties

2006Bertels, W.P.J.
Recht- of doelmatigheid; sociale diensten terug naar hun oorspronkelijke taak
In: Sociaal Bestek, nr. 11, jrg. 67, pp 2 – 6
2003BBertels, W.P.J. en G. van Tiggelen
Regisseren van talenten
in: Sociaal Bestek, nr. 5, jrg. 65, pp 10 – 15
1998BBertels, W.P.J.
De ambtenaar jeugdbeleid als improvisator
in: Handboek Jeugdbeleid, pp B3.1-1 – B3.1-28
Elsevier Bedrijfsinformatie, Den Haag.
1997BBertels, W.P.J.
Vernieuwing lokaal welzijnsbeleid; iets nieuws onder de zon?
in: Contact, nr 1, jrg. 6, pp. 5 – 10.
1996BBertels, W.P.J.
De mythe van het getal; schaduwzijden van informatisering
in: Sociaal Bestek, nr 12, jrg 58, pp. 2 – 5.
1995BBertels, W.P.J.
Het Misverstand. Bestuurders en managers en hun verschillende percepties
in: Sociaal Bestek, nr 4, jrg 57, pp 2 – 5.
1995BBertels, W.P.J.
De Manager als Buitenstaander
in: Sociaal Bestek, nr 11, jrg 57, pp 17 – 21.
1994BBertels, W.P.J.
Balanceren tussen Incident en Beleid
in: Contact LCGW, nr 3, jrg. 1.
2012BBertels. W.P.J. en Y Bommeljé
Boei en Boogh : Aangenaam Kennismaken. Transitie extramurale jeugdzorg
In: Sociaal Bestek, nr 5, jrg 74, pp. 8 – 10.
2006BBertels, W.P.J.
Ervaringen van sociale diensten met Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
In: Sociaal Bestek, nr. 7/8, jrg 68, pp. 2 – 5
2006BBertels. W.P.J.
De winst van vier jaar Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Interview met Flip Buurmeijer
In: Sociaal Bestek, nr. 7/8, jrg. 68, pp. 6 – 9
2003BBertels, W.P.J. en E. van der Loo
Weg met de Jan Saliegeest. Interview met Jan Marijnissen
in: Sociaal Bestek, nr. 1, jrg. 65, pp 6 – 8
2003BBertels, W.P.J. en E. van der Loo
Casemanagement: Het avontuur van werk boven inkomen
in: Sociaal Bestek, nr. 4, jrg. 65, pp 7 – 11
2003BBertels, W.P.J. en E. van der Loo
Er zullen niet zoveel reïntegratiebedrijven overblijven. Interview met Hans van Zanten
in: Sociaal Bestek, nr. 5, jrg. 65, pp 5 – 9
2002Bertels, W.P.J. en E. van der Loo
De stille kracht van de Haagse sociale dienst
in: Sociaal Bestek, nr. 3, jrg. 64, pp 5 – 8
2001Van der Loo, E. en W.P.J. Bertels
Grote Steden Beleid. Vliegwiel voor ontwikkelingen of de nieuwe kleren van de keizer?
in: Sociaal Bestek, nr 3, jrg. 63, pp 18 – 22
2001Van der Loo, E. en W.P.J. Bertels
Grote Steden Beleid moet back to basics
in: Sociaal Bestek, nr 12, jrg. 63, pp 9 – 12
1999Bertels, W.P.J. en E. van der Loo
Niemand mag de dupe worden van het veranderingsproces
in: Sociaal Bestek, nr. 11, jrg. 62, pp 29 – 32.
1998Bertels, W.P.J. en E. van der Loo
Procesmanagement SWI stroopt de mouwen op
in: Sociaal Bestek, nr 1, jrg. 60, pp 2 – 6.
1996Bertels, W.P.J.
Schoenmaker blijf bij je leest. Flip Buurmeijer over ‘zijn’ SWI-traject
in: Sociaal Bestek, nr 11, jrg 58, pp. 2 – 6.
1994Bertels, W.P.J. en Geerling, R.
Evenwicht zoeken tussen Activering en Zorg, Interview met mw. Doelman-Pel
in: Sociaal Bestek, nr 1, jrg 55, pp 2 – 5.
1992Bertels, W.P.J.:
Tripartisering van de Arbeidsvoorziening, Tweedracht in Drie-eenheid
in: Sociaal Bestek, nr 12, jrg 54, pp 2 – 4.
1992Bertels, W.P.J. en Horeman, M.
Nieuwe directeur DIVOSA, een blik op de toekomst
in: Sociaal Bestek, nr 4, jrg 54, p. 8-10.
1991Bertels W.P.J.:
Kinderopvang in Termen van Gemeentelijk Beleid
in: Handboek Kinderopvang, Samson, Alphen aan de Rijn.
1991Bertels W.P.J. (co-auteur):
Lokaal Ouderenbeleid
COSBO/VNG, Uitgeverij VNG, Den Haag
1990Bertels, W.P.J.:
Modelverordening Kinderopvang
Groene Reeks nr 110, VNG, ‘s-Gravenhage.
1990Meiden, R.R. van der en W.P.J. Bertels:
Informatiemodel Gemeentelijke Indicatiecommissie Bejaardenoorden en Verpleeghuizen
Groene Reeks nr 104A, VNG, ‘s-Gravenhage.
1990Meiden, R.R. van der en W.P.J. Bertels:
Functioneren van de Gemeentelijke Indicatiecommissies ‘Nieuwe stijl’
SGBO / VNG, ‘s-Gravenhage.
1990Bertels, W.P.J. en Y. Wever:
Basiseducatie in Nederland. Beleidsevaluatie van de Invoering van de Rijksregeling
Basiseducatie
SGBO / VNG, ‘s-Gravenhage.
1989Bertels, W.P.J., Hazekamp, J.L. en P.H. Kwakkelstein:
De Toekoemst van Gemeentelijk Jeugdbeleid 1, Experimenten Geintegreerd Beleid in 12 Gemeenten Geïnventariseerd
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1989Bel, P.B., en W.P.J. Bertels:
Vestigingslokaltie Nieuwe HAVO VWO. Scholengemeenschap in de Regio Culemborg
Geldermalsen Buren
SGBO / VNG, ‘s-Gravenhage.
1989Bertels, W.P.J.:
Twaalf Proefpolders. De Toekomst van Gemeentelijk Jeugdbeleid
in: Tijdschrift voor Jeugdonderzoek, jaargang 2, nr. 3, pp. 13 18.
1988Bertels, W.P.J. en Y.B. Bommeljé
Gemeenten en Veel Voorkomende Criminaliteit. Een inventarisatie van Preventieve
Bestuurlijke Activiteiten
Deel I. Analyse
Deel II. Beschrijving
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1988Bertels, W.P.J. en N.A. van Wijk:
Minderheden in Cijfers. Een Informatiemodel voor het Gemeentelijke Beleid
Deel I, algemeen; Deel II, casebeschrijvingen van Den Haag, Emmen en Middelburg.
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1988Bertels, W.P.J.:
Local Policy on Marginal Youth
Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe on Youth Policies. Lausanne, 22 24 juni 1988.
Council of Europe, Strassbourg.
1987Bertels, W.P.J. (co auteur):
Structuurschema Verkeer en Vervoer. Evaluatie van een Beleidsinstrument
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1987Bertels, W.P.J. (co auteur):
Onderzoek Voortgezet Onderwijs voor Edam Volendam
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1987Bertels, W.P.J.:
Stedelijke Activiteitencentra van Buitenlanders. Een Evaluatie onderzoek naar het functioneren van Activiteiten centra van Buitenlanders in de Gemeente Den Haag
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1987Bertels, W.P.J.:
Het Openbaar Middelbaar Beroepsonderwijs. Een Overzicht van het MEAO, MDGO, MMO, en MTO
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1987Bertels, W.P.J.:
Randgroepjongerenbeleid op Lokaal Niveau
in: Jeugd en Samenleving, nr. 9/10, pp. 560 573.
1986Bertels, W.P.J. en G.J. Korterink:
Randgroepjongeren uit de Marge. Een Knelpuntenanalyse van vijf voor Randgroepjongeren relevante Beleidsterreinen
VNG, ’s Gravenhage.
1986Bertels, W.P.J. en G.P. Both:
Gemeentelijke Welzijnsuitgaven
SGBO / VNG, ’s Gravenhage.
1985Bertels, W.P.J.:
Het gespleten Corsica
in: Intermediair, jrg. 21, nr 6, pp. 35 43.
1985Bertels, W.P.J.:
Eigen Taal en Cultuuronderwijs wordt nog niet voor vol aangezien
in: Buitenlanders Bulletin, jrg. 10, nr. 7, pp. 10 15.
1983Bertels, W.P.J.:
Naar een tweede Generatie Hulpverleners. Allochtone Jongeren en Nederlandse Hulpverle-ningsinstellingen
in: Buitenlanders Bulletin, jrg. 8, nr. 10, pp. 13 26.
1983Bertels, W.P.J.:
Is reageren op ‘Anders zijn’ Racisme? Problemen en Oplossingen in Vorming en Onderwijs
in: Buitenlanders Bulletin, jrg. 8, nr. 4, pp. 31 38.
1983Bertels, W.P.J.:
‘Ik ben blij een Turk te zijn’. Verslag van een studiereis naar Istanbul
in: Buitenlanders Bulletin, jrg. 8, nr. 2, pp. 11 23.
1982Bertels, W.P.J.:
Intercultureel Onderwijs en Behoud van Eigen Taal en Cultuur
in: Buitenlanders Bulletin, jrg. 7, nr. 8, pp. 9 13.