profiel – recente publicaties

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – recente publicaties 2017 Bertels, W.P.J. Bezig zijn is gelukkig zijn. Zeilbootonderhoud als levensvervulling. Gepubliceerd op de website van de Edmund Husserl-Stichting. 2014 Bertels, W.P.J. Van overheidsdienaar tot burgerdienaar. Kanttekeningen bij sociale wijkteams. In: Sociaal Bestek, nr. 6, jrg. 76, pp 6 – 8 2014 Bertels, W.P.J., Y. Bommeljé, B. Latten en…

profiel – oudere publicaties

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – oudere publicaties 2006 Bertels, W.P.J. Recht- of doelmatigheid; sociale diensten terug naar hun oorspronkelijke taak In: Sociaal Bestek, nr. 11, jrg. 67, pp 2 – 6 2003 BBertels, W.P.J. en G. van Tiggelen Regisseren van talenten in: Sociaal Bestek, nr. 5, jrg. 65, pp 10 – 15 1998 BBertels,…

profiel – recente opdrachten

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – recente opdrachten Periode 2018 Gemeente Waalre Interim-manager afdeling Sociale Ontwikkeling en Centrum Maatschappelijke Deelname (beleid en uitvoering sociaal domein) Hogeschool van Amsterdam Docent Bestuurskunde: Lesgeven aan en begeleiden van eerste- en tweedejaarsstudenten. Periode 2017 Gemeente ‘s-Hertogenbosch Interim-hoofd afdeling Sociale Zorg (inkoop, contractbeheer & beleid voor WMO en Jeugdzorg) Cultuur geanalyseerd…

profiel – oudere opdrachten

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – Opdrachten periode 1995 – 2008 Interim beleidsadviseur nota Ouderenbeleid, gemeente Voorschoten Interim-hoofd afdeling Sociale Zaken, Arbeid en WMO, gemeente Nieuwegein Mediator, gemeente Bodegraven Onafhankelijk voorzitter Platform Leerplichtambtenaren, Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen Mediator, afdeling Burgerzaken gemeente Naarden Consultant, stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Consultant, regiokantoor Sociale Dienst Amsterdam Consultant, sector Burgerij gemeente Sint…

profiel – persoonlijk

MANAGER ADVISEUR EN COACH profiel – persoonlijk Opleiding Ik volgde diverse cursussen, waaronder Interim-management en Conflictbemiddeling (onder andere bij Leeuwendaal en De Roo), Management voor middelgrote gemeenten (Publiek Domein, Utrecht) en Management-development (Twijnstra Gudde, Amersfoort). In 2000 volgde ik de Masterclass Interim Management van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit, Rotterdam). In 2016 nam…