MANAGER
ADVISEUR
EN COACH

klanten – testimonials

Lianne Smit, wethouder, gemeente Waalre:

‘Willem is betrokken, eerlijk en open in zijn benadering. Hij is een scherpe observator en maakt zaken bespreekbaar. Hij houdt gevraagd en ongevraagd een spiegel voor, waardoor hij mensen weet te raken en te bewegen.
Met zijn kennis en ervaring binnen gemeentelijke organisaties, en in het bijzonder het sociaal domein, in combinatie met zijn onderzoekende houding, werpt hij regelmatig een nieuw licht op zaken.
Als nieuw wethouder in het sociaal domein heb ik zijn tijdelijke bijdrage als hoofd Sociale Ontwikkeling als waardevol ervaren.’ (2018)

Sylvia Vollebregt, directeur-bestuurder Vitis Welzijn, Westland

Willem heeft een inspirerende stijl van leidinggeven; hij laat mensen het beste in zichzelf ontdekken en daarnaar te handelen, brengt ze in beweging. Hij voelt goed aan wat de externe omgeving wil, weet daarin strategische keuzes te maken en deze te vertalen naar interne aansturing. Hij is een echte netwerker en brengt mensen met elkaar in verbinding.

Naast deze (en vele andere) professionele competenties is Willem ook en vooral een heel fijn mens, die je graag in je team hebt’. (2017)

Een student:

‘U probeert echt het beste uit iedere student te halen. Dat zorgt sowieso voor een fijne, bemoedigende sfeer.’ (2018)

Bob Latten, voormalig voorzitter van de WMO-raad, gemeente Hilversum:

‘Met Willem Bertels haal je een gerijpt mens en manager binnen. Open, betrokken, betrouwbaar en doelbewust. Opvallend positief aan Willem: successen schrijft hij op naam van zijn medewerkers, eventuele fouten neemt hij voor zijn rekening. Voor mij als voorzitter van de Wmo-raad Hilversum en later als interim Ombudsman Sociaal Domein van de regio Gooi en Vechtstreek, was zijn open en zelfkritische houding een verademing en daardoor vertrouwen wekkend.’ (2016)

Een student:

‘Ik wil u bedanken voor het afgelopen jaar. Ik heb veel van u geleerd en ik denk dat ik namens een grote groep spreek als ik zeg dat het jammer is dat u weggaat.’ (2018)

Corine Dijkstra, projectleider Wmo, Vereniging van Nederlandse Gemeenten:

‘Willem is een bevlogen werker en sterk gericht op het verbeteren van de dagelijkse uitvoeringspraktijk binnen gemeenten. Daarbij gaat hij altijd uit van het belang van de burger. Hij is een betrouwbare collega die zelfbewust zijn weg zoekt en vanuit zijn jarenlange ervaring zelfstandig aan dossiers werkt en daarbij gericht zijn netwerk opbouwt.’ (2016)

Een medewerker:

‘Ik zou willen dat er meer Willems waren binnen de gemeente.’

Petra Aipassa, manager Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Hilversum

‘Willem is een gedreven mens en heeft oog voor het resultaat én voor de medewerker. Gedurende een paar jaar heeft hij de rol van teammanager WMO met bijzonder veel inzet vervuld. Hij heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers “gekanteld ” zijn gaan werken en hij heeft de uitvoering voorbereid op de komst van de decentralisaties. Voor de medewerkers een ingrijpende verandering, die zij alleen konden realiseren vanuit de verbinding die Willem met hen maakte.

Door zijn onconventionele wijze van denken en spreken was Willems rol in het managementteam verfrissend.’ (2014)

Trude van de Ven, coördinator Sociaal Plein, Hilversum:

‘Willem said: ‘Come to the edge’.
We answered: ‘No, we’re afraid.’
Willem repeated: ‘Come to the edge’.
‘No, we’re afraid we’ll fall.’
‘Come to the edge’, he invited them again.
And they came,
And he pushed them,
And they flew…’

Bedankt voor alles Willem, het duwtje was nodig!’ (2014)

Een medewerker:

‘Je bent een manager die durft te geloven in mensen, die ze kansen geeft en de ruimte biedt zich te ontwikkelen. Dank!’

Eric van der Want, wethouder Zorg en Onderwijs, Hilversum:

‘Namens Burgemeester en Wethouders van Hilversum dank ik Willem voor zijn enorme inzet voor onze bewoners en de gemeentelijke organisatie. De juiste man op het juiste moment. Heel veel dank.’ (2014)

Een medewerker:

‘Je bent geen baas boven het team, je maakt er deel van uit. Je geeft iedereen het vertrouwen en gaat ervan uit dat iedereen dan ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Bij jou kun je gewoon lekker je werk doen zonder een hijgende leidinggevende in je nek. Maar je wordt zeker niet aan je lot overgelaten. Als het nodig is ben je er. Heel prettig!’

Erik Luchtenburg, concerndirecteur gemeente Nieuwegein:

‘Willems belangrijkste kracht is dat hij echt betrokken is bij het werk. Hij ziet zijn opdrachten niet als een klus, maar verbindt zich echt aan de organisatie en de opdracht. Daarbij is hij op een leuke manier onconventioneel. Deze combinatie maakt dat Willem dingen voor elkaar krijgt. In Nieuwegein heeft hij de schuldhulpverlening gereorganiseerd, invulling gegeven aan het Klantcontactcentrum en het nieuwe werken verder ingevoerd op de afdeling. Hij neemt daarbij de medewerkers mee in deze ontwikkelingen. De medewerkers en ikzelf hadden Willem graag willen benoemen als het nieuwe hoofd in vaste dienst maar de reisafstand naar Nieuwegein v.v. was hierbij helaas een belemmering.’ (2010)

Een medewerker:

‘Je hebt een goede, vooral menselijke, inbreng gehad in het Bredase Welzijnswezen. Je hebt echt bijgedragen aan mijn persoonlijke groei en die van de afdeling.’

Marjoke van Pijkeren, directeur Samenleving, gemeente Houten:

‘Willem…… authentiek, autonoom, hartverwarmend, verfrissend. Geen zware rapporten, wel oplossingen en resultaten.’ (2005)

Een medewerker:

‘Af en toe een klapgijp, maar we bleven op koers. Dank je dat je me de ruimte gaf om het ruime sop te kiezen.’

Bert Hagenbeek, manager regio Zuidoost van de Sociale Dienst Amsterdam:

‘Als projectleider pilot Dienst Werk & Inkomen van Marktplein Zuidoost was Willem Bertels verantwoordelijk voor de voorbereiding, beschrijving en implementatie van klantmanagement in de keten van dienstverlening. Ik heb Willem leren kennen als iemand met hart voor de zaak én voor de mensen. Ik waardeerde zijn kordate aanpak en directe communiceren, ook schriftelijk. Zijn toevoegde waarde als consultant was groot: binnen de kaders van zijn opdracht stelde hij zich naar mij, naar leden van het managementteam en naar de bedrijfsvoering onafhankelijk en kritisch-opbouwend op. De samenwerking met Willem was uitstekend.’ (2003)

Een medewerker:

‘Je hebt me het duwtje in de goede richting gegeven, me geleerd het heft in eigen hand te nemen.’

Jan Scholten, hoofd afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Haarlem:

‘Willem Bertels heeft een belangrijke rol gespeeld in de cultuurverandering binnen SoZaWe Haarlem. Zijn aandacht voor de menselijke aspecten in de organisatie is van groot belang geweest voor de organisatie-ontwikkeling. Daarnaast heeft Willem zich tegenover mij als een open en kritische sparringpartner opgesteld, wat voor mij van grote waarde is geweest.’ (2002)

Een medewerker:

‘Onder jouw leiding werden we een team dat weet waar het naar toe wil.’

René Wagemaker, uitgeefdirecteur Reed Business:

‘Ik werk al jaren met Willem Bertels samen op het terrein van lokaal sociaal beleid. Als auteur, redacteur en adviseur heeft hij mij vele goede diensten bewezen. Ik kom dan ook regelmatig bij hem om opdrachten te verstrekken of om advies te vragen.’ (1998)

Een medewerker:

‘Ik vind het ontzettend spijtig dat je ons verlaat. Ik heb veel van je geleerd. Je bent voor mij een voorbeeld geweest.’

Tilly Post – Bos, wethouder P&O, Onderwijs en welzijn van ’s-Gravenzande:

‘Willem Bertels heeft ruim een jaar als interim-hoofd van de sector Welzijn, Sociale en Burgerzaken gewerkt. In korte tijd wist hij vertrouwen op te bouwen, niet alleen binnen zijn eigen afdelingen, maar ook binnen het managementteam. Door zijn brede kennis en ervaring, alsmede door zijn prettige persoonlijkheid heeft hij op positieve wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.’ (1999)

Een medewerker:

‘Je bent een Super mens en goed in leiding geven. Ik ga het missen: je inzet voor ons, je interesse en je luisterend oor.’

Freek Compagne, gemeentesecretaris van Sint-Oedenrode:

‘Met Willem Bertels voel je de betrokkenheid bij de klus. Medewerkers hebben snel vertrouwen in de deskundige en persoonsgerichte aanpak. Het resultaat is op maat, op tijd en professioneel.’

‘Flexibel, deskundig en doelgericht zijn enkele termen die mij te binnenschieten als ik denk aan de doorlichting die Willem Bertels van Sociale Zaken in de gemeente Sint-Oedenrode heeft gedaan.’

‘Als de klus is geklaard en de rekening betaald, kan je nog steeds rekenen op een goede nazorg van Willem Bertels.’ (1998)

Een medewerker:

‘Ik waardeer je vastberadenheid en je vermogen om een ander zich ook gewaardeerd te laten voelen.’

Anne Doornbos, voorzitter werkgroep Conferentie LCGW en gemeentesecretaris van Noordenveld:

‘Willem Bertels weet als geen ander de weg in het taaie oerwoud van het gemeentelijk welzijnsbeleid. Zijn omvangrijke netwerk en grote kennis voorkomen dat we telkens opnieuw het wiel uitvinden. Hij is zakelijk en komt zijn afspraken na, hetgeen bij het organiseren van een landelijke conferentie erg plezierig is.’ (1998)

Een medewerker:

‘’What you see is what you get’. Bij jou geen verborgen agenda, geen ingewikkelde strategische spelletjes, je doet niet mee aan massahysterie, maar je gaat met hart en ziel voor ‘jouw’ mensen en je doet dat met humor.’

Bien de Wit, voorzitter bestuur Federatie Enschedese Peuterspeelzalen:

‘In de vaak moeizame en langdurige besprekingen met de gemeente en de beoogde fusiepartner toonde Willem Bertels zich een slagvaardig onderhandelaar die goed opkwam voor de belangen van onze organisatie.’ (1997)