MANAGER
ADVISEUR
EN COACH

Werkwijze – Verbinding

Het is belangrijk dat gemeentebestuurders en hun beleidsadviseurs een reëel beeld hebben van wat er in de uitvoering mogelijk is. Op hun beurt moeten beleidsuitvoerders zich realiseren dat politieke ambities hoog zijn. Ik breng de verschillende werkelijkheden van bestuur, beleid en uitvoering bij elkaar.

Hierdoor begrijpen gemeenteraadsleden en ook leden van de cliëntenraad dat zoiets als het bevorderen van de eigen kracht van burgers niet van de ene op de andere dag kan worden gerealiseerd. Het team krijgt ruimte en vertrouwen het veranderproces zorgvuldig en met succes te doorlopen.