MANAGER
ADVISEUR
EN COACH

Welkom

Van harte welkom op mijn website. Fijn dat ik u mag laten zien wie ik ben, waarvoor u mij kunt inschakelen en hoe ik te werk ga.

Ik ben gemeenteman in hart en nieren en heb me toegelegd op het sociaal domein. Gemeenten vragen mij vooral om complexe en soms hardnekkige vraagstukken op te lossen. Meestal doe ik dat als interim-manager, vaak ook als adviseur of als coach.

Wederkerigheid, basis voor succes

Wederkerigheid is een universeel menselijk verschijnsel. Het is de informele plicht een ander iets te geven, een gift te accepteren en iets terug te geven. Door het uitwisselen van geschenken geef je betekenis aan de relatie die je met de ander hebt of denkt te hebben of zou willen hebben. Hoe meer relaties tussen mensen zijn gebouwd op gezonde wederkerigheid, hoe effectiever hun onderlinge samenwerking. Daarom geef ik in mijn opdrachten het beste van mezelf.

Meer lezen over het belang van wederkerigheid

willem bertels werkwijze

Werkwijze

Cultuur- en gedragsverandering

Ik ben gespecialiseerd in het weer gangbaar maken van knarsende werkrelaties. Mijn corebusiness is interim-management. Ik werk echter ook graag als organisatieadviseur of als coach van teams en individuele professionals.

Uiteraard kijk ik naar de wijze waarop de organisatie en haar werkprocessen zijn ingericht, maar ik let vooral op de cultuur die de mensen met elkaar in stand houden en hoe ze zich gedragen: weten ze wat er van hen wordt verwacht, vertrouwen ze elkaar en hun opdrachtgever, hebben ze iets voor elkaar over, durven ze zich kwetsbaar op te stellen, durven ze elkaar op een volwassen manier aan te spreken? In het begin van mijn opdracht maak ik daarvan een beschrijving en geef ik een aantal suggesties voor gedragsverandering. De kunst is de cultuur zo te beschrijven dat zowel opdrachtgever als medewerkers zich erin herkennen: “Ja, zo doen wij dat en we hebben er last van!” Deze herkenning vergroot hun bereidheid hun gedrag bij te stellen.

Mijn stijl van werken:

 • participerende observatie: Ik loop mee op de werkvloer;
 • mensen vertrouwen geven, maar ze ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid;
 • mensen aansporen te experimenteren met ander gedrag;
 • een veilige werkomgeving creëren, waarin mensen van elkaar durven leren;
 • verbinden van de politiek-bestuurlijke, de ambtelijke en de maatschappelijke werkelijkheid.

Meer lezen over gedrag

Meer lezen over veiligheid

Meer lezen over verbinding

Profiel

Willem Bertels:

 • voelt zich thuis in gemeenteland en het sociaal domein
 • is een betrokken buitenstaander: is betrokken bij de mensen, maar bewaart professionele distantie
 • overbrugt (schijnbaar) tegengestelde belangen
 • is denker én doener: onderzoekt, analyseert, voert uit, stelt bij en boekt resultaat
 • biedt een zeker anker: biedt veiligheid, wekt vertrouwen, coacht en motiveert
 • is ruimhartig: geeft ruimte voor talenten, maar confronteert zo nodig met ineffectief gedrag
 • is betekenisvol voor opdrachtgever, collega-managers en medewerkers

Interim-management en advies

Mijn kernactiviteit is interim-management, zowel van beleids- als uitvoerende afdelingen. Daarnaast word ik regelmatig gevraagd te adviseren over organisatievraagstukken. Ook kunt u bij mij terecht voor het begeleiden van teams en het coachen van professionals.

Overzicht van recente opdrachten

Overzicht van oudere opdrachten

Publicaties

Nadat ik een opdracht heb afgerond neem ik meestal een paar maanden time out. Niet alleen om tot rust te komen, maar ook om op mijn ervaringen te reflecteren. Bijna altijd mondt dat uit in een artikel over beleids- en/of managementontwikkelingen in het publieke (sociaal) domein.

Overzicht van recente publicaties

Overzicht van oudere publicaties

Persoonlijk

Tijdens mijn studie Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen was ik docent methoden en technieken van onderzoek. Vervolgens werkte ik als journalist en redacteur, onder andere voor het maandblad ‘Buitenlanders Bulletin’.

Vanaf 1985 was ik beleidsonderzoeker en beleidsadviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en daarna vijf jaar hoofd van de afdeling Welzijn van de gemeente Capelle aan de IJssel.

Sinds 1995 ben ik zelfstandig adviseur van gemeenten.

Meer lezen over persoonlijk profiel

Klanten

Opdrachtgevers en medewerkers zijn enthousiast over mijn manier van werken en zijn blij met de resultaten die ik boek. Rode draad in de referenties: Ik ben niet een manager of adviseur die even langs komt, zijn trucje doet en weer vertrekt. Ik ben een betrokken buitenstaander die oprecht belangstelling toont. Ik verbind me met de organisatie en de mensen en krijg juist daardoor dingen voor elkaar.

Meer lezen over testimonials

video
play-sharp-fill

“Willem Bertels, Biedt kwaliteit” Marty Horeman, gemeentesecretaris Sliedrecht, 7 april 2017

video
play-sharp-fill

“Goeie vent!” Leo Bezemer, directeur Regio Noord-Veluwe, 28 maart 2017

video
play-sharp-fill

“Willem laat team beter achter dan hij het heeft aangetroffen”. Erik Luchtenburg, gemeentesecretaris van Leusden, 29 maart 2017

Nieuws

Trainen – coachen

Op dit moment ontwikkel ik een nieuwe training. Deze is gebaseerd op het fenomeen van wederkerigheid: de morele plicht om giften uit te wisselen.

Doelgroep

 • Mensen die samenwerken in een gemeentelijke organisatie
 • Colleges van burgemeester en wethouders, managementteams, afdelingen, zelfsturende teams, projectteams

Doel / resultaten

 • verscherpt bewustzijn van de waarde van wederkerigheid als bindende kracht tussen professionals
 • kennis van de verschillende betekenissen van geven, ontvangen en teruggeven
 • inzicht in het subtiele spel van geven en ontvangen
 • nieuw perspectief op effectieve samenwerking
 • beter inzicht in wat je te bieden hebt (of jouw team te bieden heeft) aan bijvoorbeeld collega’s, je baas, de burger, of vertegenwoordigers van externe partners

De training is in voorbereiding.

Contact

Prinses Beatrixlaan 31
2264 TG Leidschendam
(06) 2244 7454
info@willembertels.nl
www.willembertels.nl
KvK Haaglanden 62570676
BTW-nr NL-089357371B02