werkwijze – gedrag

MANAGER ADVISEUR EN COACH Werkwijze – gedrag Veel managers zijn (nog steeds) geneigd hun organisatie te beschouwen als een machine waarvan alle causale verbanden tussen alle onderdelen en alle mensen exact in beeld kunnen worden gebracht. Zo weten ze immers precies aan welke knoppen ze moeten draaien om dat wat ze niet bevalt te verbeteren.…

werkwijze – veiligheid

MANAGER ADVISEUR EN COACH Werkwijze – Veiligheid Gemeenten zijn ‘ras-regelaars’. Van oudsher zijn ze gewend de samenleving te ordenen via verordeningen en beleidsregels. Dat zie je niet alleen terug in hun bedrijfsvoering, maar ook in de manier waarop ambtenaren burgers en organisaties tegemoet treden: op basis van richtlijnen en protocollen. Maar tegenwoordig moeten ambtenaren interactief werken.…

werkwijze – verbinding

MANAGER ADVISEUR EN COACH Werkwijze – Verbinding Het is belangrijk dat gemeentebestuurders en hun beleidsadviseurs een reëel beeld hebben van wat er in de uitvoering mogelijk is. Op hun beurt moeten beleidsuitvoerders zich realiseren dat politieke ambities hoog zijn. Ik breng de verschillende werkelijkheden van bestuur, beleid en uitvoering bij elkaar. Hierdoor begrijpen gemeenteraadsleden en ook…